نمایش موارد بر اساس برچسب: The Platform

ناصر یاخچی بیگلو/سی و یک نما -ماهیت انسان به خودی خود زیبا نیست و اگر به دل نگیریم، گاهی زشتی های بسیاری نیز دارد.

منتشرشده در سینمای جهان