نمایش موارد بر اساس برچسب: OrangeInk

سی و یک نما- اهل فن 4 فاکتور برای یک گفتگوی درست و سالم معرفی کرده اند: کیفیت، کمیت، ارتباط و روش. در گفتگوهای کتاب "من روبروی آنها" هر چهار فاکتور بالا به طرز درست و منطقی رعابت شده اند. کانال تلگرامی OrangeInk اقدام به کمپینی با عنوان "در این تابستان هر هفته یک کتاب بخوانیم" کرده است که در هفته دوم نگاهی به کتاب "من روبروی آنها" داشته که ضمن قدردانی و خرسندی از نگاه تخصصی ایشان در ادامه میبینیم.

منتشرشده در گوناگون