نمایش موارد بر اساس برچسب: Juror No 2

سی و یک نما - کلینت ایستوود فیلمبرداری «Juror No. 2» (هیئت منصفه شماره ۲) را به پایان رساند که گفته شده آخرین فیلم او در مقام کارگردان است.

منتشرشده در سینمای جهان