سی و یک نما - پیکر استاد محمدرضا شجریان بعد از تغییر محل دفن در کنار بارگاه حکیم فردوسی به خاک سپرده شد. 

منتشرشده در گوناگون

 

سی و یک نما – برادرش در مراسم خاکسپاری می گفت:« لوون نه در کادر می گنجید و نه در واژه ها».امروز مراسم خاکسپاری اش بسیار تامل برانگیز بود. تلنگری که انگار هر چه می گذرد واژه ها را قشنگ تر کنار هم می چینیم اما خودمان چه ناکوک کنار هم چیده می شویم، وقتی چیدمان نفعی به حالمان نداشته باشد در یک مراسم خاکسپاری برای مرد چاق سینما که هرگز از کودکی دور نشد..

منتشرشده در سینمای ایران