نمایش موارد بر اساس برچسب: it2017

سی و یک نما – جورج برادر کوچکتر ویلیام در حالی که باران می بارد با قایق کاغذی که ویلیام برای او ساخته بازی می کند. قایق در فاضلاب می افتد و جورج به دنبال بدست آوردن قایق کاغذی در فاضلاب با موجود وحشتناکی مواجه می شود.پس از مرگ جورج ، ویلیام که خود را مسبب مرگ برادر کوچکش می داند گروه هفت نفره ای را با نام « باشگاه بازندگان» تشکیل می دهد تا انتقام برادرش را بگیرد. این گروه در یک خصوصیت با یکدیگر مشترک هستند و این ویژگی، ترسی است که دروجودشان پنهان است و رازی که موجب ترس آنها می شود. 

منتشرشده در سینمای جهان