نمایش موارد بر اساس برچسب: flat liners movie

هما گویا (سی و یک نما) – این روزها بحثی در رسانه ها مطرح شده که می تواند یک مانور تبلیغاتی باشد برای یک فیلم و یا یک اتفاق که در مورد آن تا حدودی از عدم اطلاع مخاطب ایرانی در این زمینه بهره گرفته می شود که به نظر چندان خوش آیند نیست.

منتشرشده در سینمای ایران