نمایش موارد بر اساس برچسب: Acrimony2018 رنجش

هما گویا/ سی و یک نما- با اولین سکانس فیلم "رنجش" Acrimony ساخته "تایلر پری" وارد دادگاه می شویم و میراندا ( تاراجی . پی . هنسون) را می بینیم که در میانسالی خسته و تکیده مورد خطاب قاضی قرار می گیرد که دیگر حق ندارد به هیچیک از آنها نزدیک شود واگر مزاحمتی ایجاد کند حداقل به ۴۰ روز زندان محکوم خواهد شد.

منتشرشده در سینمای جهان