نمایش موارد بر اساس برچسب: 62 سال

سی و یک نما – گروه ایگلز درباره جیمز دین ترانه ای ساخته اند که می خوانند : "سریعتر از آن که زنده بماند ، جوان تر از آنکه بمیرد ". امروز 62 سال از اکران فیلم "شورش بی دلیل می گذرد و امسال 62 سال از مرگ جیمز دین.فقط بیست و چهار سال زندگی کرد اما خیلی زنده بود.

منتشرشده در سینمای جهان