نمایش موارد بر اساس برچسب: اتحاد

سی و یک نما- با وجودی که به تشخیص هیات نظارت بر مطبوعات نشریه یالثارات شرایط مقرر در قانون مطبوعات را از دست داده و پروانه آن لغو شده است،این نشریه همچنان به‌کار خود ادامه می‌دهد.

منتشرشده در سینمای ایران