نمایش موارد بر اساس برچسب: اتاق 237

عادل متکلمی آذر (سی و یک نما)- بررسی وجوه مختلف یک اثر سینمایی و تحلیل زوایای مخفی آن مربوط به پر رمز و راز و پیچیده بودن این آثار است. کارگردان در جایگاه کسی که اثری سینمایی را خلق می کند نقش عمده ای در این پروسه دارد و وارد شدن به فضایی که کارگردان در آن به خلق می زند همیشه برای ارشناسان و علاقمندان سینما مهم بوده است.

منتشرشده در سینمای جهان