نمایش موارد بر اساس برچسب: اتاق زیرشیروانی

هما گویا (سی و یک نما) – فیلم قرار است به ما رو دست بزند، قرار است شخصیت های فیلم به هم رودست بزنند و این ایده ی تازه ای نیست و امروز بیشتر فیلمنامه ها از این جنس هستند . آنقدر که می شود در آینده به عنوان یک ژانر از آن نام برد! اما فرق "اتاق زیر شیروانی"  در این است که خود فیلم هم به فیلم رودست می‌زند. دانای کلی درآن به صورت پررنگ دیده نمی‌شود اما همان حضور ناچیزش که روایتگر قصه هم نیست در حقیقت رو دست خورده است.

منتشرشده در سینمای جهان