نمایش موارد بر اساس برچسب: آموزشگاه های آزاد سینمایی

سی و یک نما - برخورد با آموزشگاه ‌های آزاد سینمایی فاقد مجوز در دستور کار اداره مطالعات و دانش سینمایی، سازمان سینمایی کشور قرار گرفته و طبق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

منتشرشده در سینمای ایران