نمایش موارد بر اساس برچسب: آمار

مریم رضازاده (سی و یک نما) - تلویزیون مدیومی است که در همه ی دنیا و بدون هیچ مرزی با وجود رسانه های دیگر همچون رادیو، مطبوعات، شبکه های اجتماعی و.. هیچگاه مخاطبانش را از دست نداده و نمی دهد.در کشور ما نیز برای تلویزیون به عنوان رسانه ای بی رقیب چنین تعریفی شده که اوج آن دردهه شصت مشهود بود که برخی دلیل آن را تعداد اندک شبکه های تلویزیونی و دیگر رسانه ها، همچنین عدم وجود شبکه های اجتماعی می دانند. اما بدیهی است که این شبکه های اجتماعی در دنیا نیز فعالند ولی همچنان مردم دنیابرای تلویزیون جایگاه خاصی قائلند و برنامه های تلویزیونی دغدغه مهم دنیاست.

منتشرشده در تلویزیون