نمایش موارد بر اساس برچسب: آل گرین

سی و یک نما- "تام هنکس"، "لیلی تاملین"، "استینگ"، "آل گرین"، و "پاتریشیا مک براید" به پاس یک عمر دستاورد سینمایی، نشان افتخار مرکز کندی آمریکا را دریافت خواهند کرد.

منتشرشده در سینمای جهان