نمایش موارد بر اساس برچسب: آقای اصولگرا

سی و یک نما- به نظر میرسد که وقت آن رسیده باشد تا مثل استانداردهای جهانی بین سرمایه گزار و تهیه کننده سینما خط فاصله ای بگذاریم. تهیه کننده شخص و اشخاصی حقیقی و یا حقوقی هستند که سینما را می شناسند و در راس یک پروژه سینمائی قرار می گیرند، با مثلث فیلمنامه، فیلمساز و بازیگر شکل هندسی اصلی را می سازند و عوامل دیگر را مناسب با این مثلث بر می گزینند که به نظر برای یک سیاست مدار مردم سالار کمی دور از ذهن است که بتواند به سرعت چنین مهارتی بدست بیاورد.

منتشرشده در سینمای ایران