نمایش موارد بر اساس برچسب: آسمان زرد کم عمق

دوشنبه, 18 آذر 1392 01:38

انسان در برزخ تضاد هاست

نگاهی تحلیلی به فیلم آسمان زرد کم عمق
"انسان در برزخ تضاد هاست"

فاطمه کلانتری - در فیلم با تضادهای تصویری مواجه هستیم ، فضای زیبای مسحور کننده ی طبیعت و در مقابل آن خانه ای که به خرابه ای شبیه است ، این تضاد ، همان تضادی ست که انسان در مواجهه با هستی با آن روبه روست .

منتشرشده در سینمای ایران