نمایش موارد بر اساس برچسب: آرزو افشار

سی و یک نما* - نوجوانی‌ هیجده ساله متهم به قتل پدر است و پیدا شدن چاقو در محل حادثه حاکی‌از آن است که متهم با ضربات مکرر چاقو پدرش‌ را به قتل‌رسانده است. چاقو به ظاهر متعلق به نوجوان‌‌ و دلیل‌ و مدرک جرم است. نوجوان‌ که ضعیف و‌ افسرده به نظر می‌رسد اتهام قتل‌ را قبول ندارد و دوازده مرد از طبقات مختلف اجتماعی‌ به‌عنوان هیئت منصفه برگزیده شده‌اند تا تصمیم نهایی‌ را در مورد گناه کار‌‌ یا بی‌گناهی‌ نوجوان بگیرند‌. در صورت رای به گناه کاری نوجوان اعدام خواهد شد.

از این متن فیلم به یاد ماندنی‌ و مشهور دوازده مرد‌ خشمگین در سال ۱۹۵۷ به کارگردانی سیدنی‌ لومت ساخته شده است که دیدنی است.

نمایش مردمان خشمگین که نام‌اش‌ را از دوازده مرد خشمگین گرفته است و تغییر نام آن شاید بدلیل تغییر سه نفر از اعضا هیئت منصفه به شخصیت‌های زن باشد، نمایشی‌است متفاوت، تامل برانگیز و تاثیر گذار به کارگردانی‌ ایرج افشاری اصل، هنرآموخته ادبیات نمایشی، محقق، نویسنده و کارگردان کارآشنا ...

منتشرشده در تئاتر