نمایش موارد بر اساس برچسب: آرانوفسکی

سی و یک نما- روز گذشته جشنواره بین المللی فیلم تلوریاد هم آغاز شد. جشنواره ای که امسال بیش از هر دوره دیگری فیلم مهم و مدعی در ترکیب اصلی خود دارد.

منتشرشده در سینمای جهان