نمایش موارد بر اساس برچسب: آرامگاه ارامنه

 

سی و یک نما – برادرش در مراسم خاکسپاری می گفت:« لوون نه در کادر می گنجید و نه در واژه ها».امروز مراسم خاکسپاری اش بسیار تامل برانگیز بود. تلنگری که انگار هر چه می گذرد واژه ها را قشنگ تر کنار هم می چینیم اما خودمان چه ناکوک کنار هم چیده می شویم، وقتی چیدمان نفعی به حالمان نداشته باشد در یک مراسم خاکسپاری برای مرد چاق سینما که هرگز از کودکی دور نشد..

منتشرشده در سینمای ایران