نمایش موارد بر اساس برچسب: «هفت»

سی و یک نما – در حالی که شبکه ی سه  سیما به نظر می رسد هنوز به نتیجه ی خاصی برای تولید ، محتوا و اجرای برنامه تخصصی هفت ، با رویکرد تحلیل سینمای روز ایران و احیانا جهان نرسیده است و فقدان چنین برنامه ای در رسانه ملی بسیار حس می شود، شبکه چهار سیما از یک گروه کم حاشیه و حرفه ای  وام گرفته  تا این خلا را پر کند. گروهی که قرار است سینما را بدون نگاه و رویکرد شخصی و گروهی اداره کنند.

منتشرشده در تلویزیون