سی و یک نما-  نام آلفرد هیچکاک با شروع به کارگردانی به سرعت مترادف با فیلم ساز ماهر و حرفه ای شناخته شد، فیلم سازی که در هر اثرش امضایش را نیز به جا می گذاشت. در این مطلب 12 امضای تصویری هیچکاک در فیلم های خودش را با هم مرور می کنیم.

منتشرشده در سینمای جهان

سی و یک نما- شکی نیست که آلفرد هیچکاک یکی از بزرگترین کارگردانان تاریخ سینمای و به عنوان استاد تعلیق شناخته شده است، هیچکاک با روش های خاصی تصاویر فیلم هایش را در کنار هم می چیند تا فیلم را کارگردانی کند.

منتشرشده در سینمای جهان