سی و یک نما – برادرش در مراسم خاکسپاری می گفت:« لوون نه در کادر می گنجید و نه در واژه ها».امروز مراسم خاکسپاری اش بسیار تامل برانگیز بود. تلنگری که انگار هر چه می گذرد واژه ها را قشنگ تر کنار هم می چینیم اما خودمان چه ناکوک کنار هم چیده می شویم، وقتی چیدمان نفعی به حالمان نداشته باشد در یک مراسم خاکسپاری برای مرد چاق سینما که هرگز از کودکی دور نشد..

منتشرشده در سینمای ایران

سی و یک نما - دیر آمد و زود رفت؛ مهاجرت و ماجراهای وحشتناک و دردناکش بیشتر رمق و توش و توانش را گرفته بود، اما جلوی دوربین که رسید با جادوی سینما انگار دوباره جان گرفت.

منتشرشده در سینمای ایران

سی و یک نما- برنامه «خندوانه» امشب به مناسبت تولد حضرت مسیح(ع) ویژه برنامه اى با حضور لوون هفتوان بازیگر ارمنى سینما و تئاتر ترتیب داده است.

منتشرشده در تلویزیون