نمایش موارد بر اساس برچسب: برف

سی و یک نما - در طول چهل و دو دوره از جشنواره فجر فیلم‌های بسیاری از نگاه داوران دور ماندند که بعضی از این فیلم‌ها از ماندگارترین آثار سینمای ایران هستند که در گیشه نیز موفق بودند و بعضی همچنان مهجورند.

منتشرشده در سینمای ایران

هما گویا (سی و یک نما) - اکادمی علوم و هنرهای سینمائی اسکار(بله ! این اسم را کامل و چند بار تکرار می کنیم تا ملکه ذهنمان شود چرا که وقتی می گوئیم "اسکار" ، گاهی فراموش می کنیم که این گردهمائی ، بررسی و رقابتی جدی است و نماینده هر کشور قرار است آبروداری کند.)

منتشرشده در سینمای ایران