سی و یک نما-  نام آلفرد هیچکاک با شروع به کارگردانی به سرعت مترادف با فیلم ساز ماهر و حرفه ای شناخته شد، فیلم سازی که در هر اثرش امضایش را نیز به جا می گذاشت. در این مطلب 12 امضای تصویری هیچکاک در فیلم های خودش را با هم مرور می کنیم.

منتشرشده در سینمای جهان

سی و یک نما- ما از طریق لنز دوربین، فیلمها را در ذهنمان مرور می کنیم، هر یک از تصاویر گرفته شده توسط دوربین یارای این را دارند که در دید ما تبدیل به فیلم شوند. در حالی که به نظر می رسد تصاویر ایستاده و فیکس شده بر روی لنز دوربین اسیر شده اند و در جهانی منجمد و جاودانه گیر کرده اند. مدیای هنری عکاسی رسانه ای جوان است که در حال رشد و پویایی در همه رده های سنی است تا خود را از فضای اسیر شده برهاند.

منتشرشده در سینمای جهان